Referenties

“Als uitgever heb ik de eer gehad het vertaalwerk van Saskia van dichtbij te kunnen volgen. Ik was er getuige van hoe ze zich onderdompelde in de dichtbundel, en hoe zorgzaam ze met de tekst omging om de taalkundige en stilistische kenmerken van de auteur zoveel mogelijk te respecteren.  Het is een lang en nauwgezet proces geweest, wat inhield dat het hele werk en haar verschillende betekenislagen vers per vers, woord per woord doorgrond werden. Dat bevestigt meteen ook mijn overtuiging dat een boek door niemand zo attent en nauwkeurig wordt gelezen als door een vertaler.   Een monnikenwerk, met als resultaat dat er bij het lezen van de Spaanse tekst geen vertaler aan te pas lijkt te zijn gekomen.”

Regina Salcedo, Directeur Poëzie bij Uitgeverij Kokapeli (Referentie na publicatie van de Spaanse vertaling van bianca blues, een dichtbundel van de Gentse stadsdichter David Troch)

“Saskia schrijft en vertaalt ondertussen ongeveer een jaar webcopy, brochureteksten en blogspots voor Smappee.   Ze heeft een heldere, doordachte schrijfstijl en slaagt erin om ook ingewikkeldere materie begrijpelijk te verwoorden. Bovendien zijn haar stiptheid en flexibiliteit ongezien.  Een intelligente dame en een heus plezier om mee samen te werken.”

Karen Smessaert, CMO Smappee n.v.