Tolken

Ongetwijfeld is het conferentietolken de meest gekende vorm van tolken. Daarbij vertaalt de tolk de boodschap van de spreker tijdens een conferentie of vergadering simultaan.  De aanwezigen kunnen dan in hun eigen taal volgen door hun koptelefoon.

Maar tolken kunnen ook op andere manieren worden ingezet.  Gezien mijn achtergrond in het bedrijfsleven zie ik heel zeker het belang van een tolk in wanneer bijvoorbeeld buitenlandse klanten of stakeholders op bezoek komen.  Vaak proberen mensen zich te behelpen met een gemeenschappelijke ‘vreemde taal’, meestal het Engels, maar helaas gaat dit ten koste van de kwaliteit. Om er zeker van te zijn dat de partijen elkaar perfect begrijpen, kan een beroep worden gedaan op een tolk, die dan simultaan -door middel van fluistertolken- of consecutief de boodschap tolkt. Bij consecutief tolken laat de tolk de gesprekspartners enkele minuten aan het woord, waarna hij de boodschap vertaalt.  Zowel het fluistertolken als het consecutief tolken maken interactie mogelijk. Bovendien ben je zeker dat er geen misverstanden ontstaan!

In deze hoogtechnologische tijden moeten we ons zelfs niet verplaatsen om internationale contacten te hebben.  Tegenwoordig worden er heel wat conference calls georganiseerd en ook daar kan een tolk worden ingezet.

Wil je hier meer over weten, neem gerust contact met me op.